Oprogramowanie 
Symantec Endpoint Protection
W Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET można i należy stosować licencjonowane oprogramowanie antywirusowe Symantec EndPoint Protection (SEP). Oprogramowanie powinno być zainstalowane na KAŻDYM komputerze służbowym. Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego. Zaleca się instalacje opartą o serwer zarządzający i klientów raportujących do serwera zarządzania. Instalacje standalone - bez kontroli administratora sieci nie są zalecane. Administratorzy serwera administrującego mogą otrzymać, drogą pocztową, plik licencyjny konieczny do umieszczenia na serwerze. W tej sprawie należy wysłać e-mail na adres: jacek.pietrakowski(at)us.edu.pl.

Oprogramowanie przed dopuszczeniem do użytkowania zostało przetestowane w systemach operacyjnych z rodziny Windows oraz Linux. Pomimo wielokrotnych testów zawsze istnieje ryzyko wystąpienia problemów z instalacją oraz działaniem aplikacji. Przed instalacją oprogramowania proszę zabezpieczyć dane. Proszę pamiętać, że do współpracy z z rodziną systemów Windows tj. 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2008 / 2008r2/ 2012 / 2012r2 / 2016 / 2019 zalecana jest wersja 14. Obsugiwane są również systemy operacyjne z rodziny Linux i Mac.

Jeżeli Państwa system, jest systemem krytycznym dla funkcjonowania infrastruktury lub sprzętu laboratoryjnego bezwzględnie zaleca przetestowanie oprogramowania oraz przygotowanie obrazu dysku twardego przed instalacją.

Kompatybilność z Państwa oprogramowaniem można sprawdzić na stronie: Windows compatibility with the Endpoint Protection client. 

Szersze informacje o oprogramowaniu Symantec EndPoint Protection można znaleźć na stronie producenta

Dokładniejszych informacji związanych z instalacją i eksploatacją oprogramowania Symantec EndPoint Protection udzielają administratorzy lokalnych sieci komputerowych.

Nowa licencja obowiązuje od stycznia 2021 roku do grudnia 2023.
Zgłoś problem lub uszkodzony link: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.