Oprogramowanie 
Symantec Endpoint Protection
W Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET można i należy stosować licencjonowane oprogramowanie antywirusowe Symantec EndPoint Protection (SEP). Oprogramowanie powinno być zainstalowane na KAŻDYM komputerze służbowym. Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego. Zaleca się instalacje opartą o serwer zarządzający i klientów raportujących do serwera zarządzania. Instalacje standalone - bez kontroli administratora sieci nie są zalecane. Administratorzy serwera administrującego mogą otrzymać, drogą pocztową, plik licencyjny konieczny do umieszczenia na serwerze. W tej sprawie należy wysłać e-mail na adres: jacek.pietrakowski(at)us.edu.pl.

Oprogramowanie przed dopuszczeniem do użytkowania zostało przetestowane w systemach operacyjnych z rodziny Windows oraz Linux. Pomimo wielokrotnych testów zawsze istnieje ryzyko wystąpienia problemów z instalacją oraz działaniem aplikacji. Przed instalacją oprogramowania proszę zabezpieczyć dane. Proszę pamiętać, że do współpracy z z rodziną systemów Windows tj. 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2008 / 2008r2/ 2012 / 2012r2 / 2016 zalecana jest wersja 14. Do współpracy z systemem operacyjnym Windows XP zalecana jest wersja 12. Obsugiwane są również systemy operacyjne z rodziny Linux i Mac.

Jeżeli Państwa system, jest systemem krytycznym dla funkcjonowania infrastruktury lub sprzętu laboratoryjnego bezwzględnie zaleca przetestowanie oprogramowania oraz przygotowanie obrazu dysku twardego przed instalacją.

Kompatybilność z Państwa oprogramowaniem można sprawdzić na stronie: Windows compatibility with the Endpoint Protection client

Szersze informacje o oprogramowaniu Symantec EndPoint Protection można znaleźć na stronie producenta
 
Informacje o zmianach w poszczególnych wersjach (tj. Release_Notes) można odszukać na stronie: Release_Notes_SEP.

Dokładniejszych informacji związanych z instalacją i eksploatacją oprogramowania Symantec EndPoint Protection udzielają administratorzy lokalnych sieci komputerowych.

Nowa licencja obowiązuje od stycznia 2018 roku do grudnia 2020. Dla systemu operacyjnego Windows XP należy zainstalować wersję 12. Na nowszych systemach należy zainstalować wersję 14.
Zgłoś problem lub uszkodzony link: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.