Oprogramowanie 
Statistica
Od 1 października 2021 obowiązuje dwuletnia (ważna do 30 września 2023 roku) umowa licencyjna na oprogramowanie Statistica. Licencja obejmuje program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki oraz Zestaw Plus i Zestaw Mapy. 
 
Zestaw PLUS to połączenie dodatków: 
Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych 
Zestaw Medyczny
 
Więcej informacji: 
 
Statistica: https://www.statsoft.pl/programy/statistica-pakiet-zaawansowany-qc/ 
Zestaw Plus: https://www.statsoft.pl/Programy/Zestaw-PLUS/
Zestaw Mapy: https://www.statsoft.pl/programy/mapy/
 
Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania wypełnia kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/kaD1991us.php w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do korzystania z programu. Jest to jeden z warunków posiadania poprawnie licencjonowanego oprogramowania. 

Pytania, dotyczące licencji, należy kierować do administratora licencji: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl

Legalnie oprogramowania mogą używać:

- pracownicy Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach
- doktoranci i studenci Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach

Wraz z zakończeniem studiów lub rozwiązaniem umowy o pracę użytkownik zobowiązuje się odinstalować oprogramowanie oraz wykasować wszystkie kopie programu Statistica. Nie jest dozwolone udostępnienie programu podmiotom trzecim.
Zgłoś problem lub uszkodzony link: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.