Oprogramowanie 
Statistica
Od 2019 roku obowiązuje dwuletnia (ważna do 30 września 2021 roku) umowa licencyjna. Licencja obejmuje program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki oraz Zestaw Plus. 
 
Zestaw PLUS to połączenie dodatków: 
Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych 
Zestaw Medyczny. 
 
Więcej informacji: 
 
Statistica 13.3: https://www.statsoft.pl/programy/statistica-pakiet-zaawansowany-qc/ 
Zestaw Plus: https://www.statsoft.pl/Programy/Zestaw-PLUS/
 
Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania wypełnia kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/kaD1991us.php w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do korzystania z programu. Jest to jeden z warunków posiadania poprawnie licencjonowanego oprogramowania. Następnie należy pobrać oprogramowanie, linki znajdują się w zakładkach Zasoby i Zestaw Plus.
 
UWAGA! Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych. Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

UWAGA! Instalacja i rejestracja programu STATISTICA jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie us.edu.pl. Instalator programu STATISTICA rozpoznaje wielkie i małe litery, stąd numer seryjny programu oraz pozostałe wymagane przy instalacji kody należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI. 

Pytania, dotyczące licencji, należy kierować do administratora licencji: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl
Zgłoś problem lub uszkodzony link: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.