Oprogramowanie 
Symantec Endpoint Protection - wersja 14
Opis historii wersji - Release_Notes_SEP / Opis zmian w wersji - SEP_Changes (w języku angielskim)

Oprogramowanie bez serwera / konsoli zarządzania.

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection można pobrać z wewnętrznego serwera Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Osoby zainteresowanie pobraniem plików instalacyjnych są proszone o kontakt: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl
Zgłoś problem lub uszkodzony link: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.