Oprogramowanie 
Statistica - zestaw PLUS
Instalację należy przeprowadzić z odrębnego instalatora. Podczas instalacji należy wskazać załączony plik licencyjny License.xml (znajdujący się w spakowanym archiwum „Zestawy Analityczne-nowe.zip”). Licencja na pełną wersję Zestawu Mapy (do celów testowych) jest ważna do 31.03.2018 r. 
 
Dodatek znajduje się tu: Zestawy_Analityczne-nowe

Przedłużenie Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestawu Medycznego (Zestaw PLUS):
Aby przedłużyć działanie dodatków Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny należy użyć załączonego pliku licencyjnego License.xml (znajdującego się w spakowanym archiwum pod nazwą „Zestawy Analityczne – przedłużenie.zip”). Plik należy skopiować do katalogu, w którym te dodatkowe programy są zainstalowane (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne). Po podmianie pliku licencji License.xml, w programie Statistica zamiast programów Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny będzie widoczny jeden program Zestaw PLUS (Zestaw PLUS to połączenie programów Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny, a ponadto zawiera narzędzia których nie ma w dwóch poprzednich programach). Darmowa wersja programu Zestaw Mapy nie ma pełnej funkcjonalności i jest ograniczona czasowo do 31.12.2017r. Wersja pełna (płatna) Zestawu Mapy zawiera dodatkowo szablony map Polski w podziale na gminy (niedostępne w wersji darmowej). 
 
Aktywacja programu Zestaw Mapy: 
Jeżeli użytkownik ma już zainstalowany program Statistica w wersji 12.5 lub 13.1 oraz ma także zainstalowane dodatkowe programy Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny, które są także objęte licencją dla UŚ, wystarczy że do folderu instalacyjnego tych dodatkowych programów zostanie skopiowany załączony plik licencji LicenseMapy.xml (domyślnie jest to folder „C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne” lub dla wersji 32 bitowej „C:\Program Files (x86)\StatSoft\Zestawy analityczne”). Następnie po uruchomieniu Statistica w menu należy wybrać opcję Narzędzia -> Makro -> Dodatki (w przypadku wstążki Podstawowe -> Makro -> Dodatki), w oknie które się pojawi należy zaznaczyć ZestawyAnalityczne i kliknąć przycisk „Przeinstaluj”. Wówczas dodatek Zestaw Mapy zostanie dodany do menu w programie Statistica.
UWAGA! Jeżeli po podmianie pliku licencyjnego i uruchomieniu Statistica, Zestaw PLUS nadal nie będzie działać, wówczas należy wybrać w Statistica menu Podstawowe -> Makro -> Dodatki, zaznaczyć „Zestawy Analityczne” i kliknąć „Przeinstaluj”
Zgłoś problem lub uszkodzony link: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.